สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
 
ใช้ตรา พระเกี้ยว เป็นสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
 
สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน

คือ สีชมพู กับ สีน้ำเงิน

 
อักษรย่อโรงเรียน
อักษรย่อโรงเรียน
 
ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

คือ ชมพูพันธ์ทิพย์