กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายชาคริต อ้ายบาง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 032267369
อีเมล์ : [email protected]