กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจิรฐา เอี่ยมขำ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0982811174
อีเมล์ : [email protected]

นางสาวธันย์ชนก สุ่นจันทร์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0641398789
อีเมล์ : [email protected]

นายรัตนพล แสนสี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0912741169
อีเมล์ : [email protected]

นางสาวระพีพรรณ บ้านโก๋
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นายณัฐชัย สุบรรณเกตุ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1