หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับที่เปิดสอน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


 
เเผนการเรียน
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 แผนการเรียนปกติ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต , ศิลป์คอมพิวเตอร์