ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้เข้ารับการศึกษาในระดับชั้นม.4
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 67
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้เข้ารับการศึกษาในระดับชั้นม.1
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 67
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรีเรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๗
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 67
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 66
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง จ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 65
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 65
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงและพนักงานขับรถ
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 65
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขุ้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 65
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 65
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 65
คำกล่าวเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 65
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในวันมอบตัว นักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 65
ประกาศผลการเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 65
ประกาศผลการสรรหากรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 65