กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายวัฒนา เที่ยงน่วม
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0927090125