เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงมาร์ชของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี

(**ใช้เพลงมาร์ชของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ)
 
คำร้อง-ทำนอง อร่าม ขาวสะอาด
 
ธงพระเกี้ยวชมพู พลิ้วดูงามสง่า
เตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ
 
** สถาบันการศึกษาเยาวชน
พวกเราเริ่มต้นด้วยการรักเรียน
รวมกันมั่นคงในความพากเพียร
ผลลัพธ์หมุนเวียนกลับมาถึงตน
 
เพื่อสังคม เพื่อชาติไทย
สามัคคีมีไว้ ผลดียิ่งใหญ่เลิศล้น
ชมพูโบกสะบัดพระเกี้ยวเด่นชัดทุก ๆ คน
สถาบันเริ่มต้นเด่นดี (ซ้ำ) **
 
พระเกี้ยวชมพูคู่เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 
** ดั่งสายโลหิตเดียว ยึดเหนี่ยวด้วยพระเกี้ยวชมพูสดสี
ผูกมิตร ไมตรีศักดิ์ศรีน้องพี่สมัครสมาน
เราต้องมองไกล เพื่อไทยในอนาคตกาล
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ให้เจริญสุขศานต์ตลอดไป (ซ้ำ) **