กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวฐิตาพร ตันเจริญรัตน์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0865999411
อีเมล์ : [email protected]

นายธาตรี ทรัพย์สำราญ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0941494103
อีเมล์ : [email protected]

นายอัศวพล แก้วจีน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4