ภาพกิจกรรม
เปิดเรียนแบบ On site ม.ปลาย
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ วันเปิดเรียนเเบบ On site สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ โดย นายธีระเดช บัวล้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมทั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณวันเพ็ญ จันทร์แพง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนคลัง ในการใช้ชุดตรวจการติดเชื้อโควิด-19 Antigen test kit หรือ ATK หลังจากนั้นได้ทำการให้ผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนตรวจเชื้อโควิด-19 ผลการตรวจเป็นลบ ทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรีขอขอบคุณ คุณวันเพ็ญ จันทร์แพง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนคลัง เป็นอย่างยิ่ง
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2565,20:05   อ่าน 314 ครั้ง