ภาพกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนาสังคม ๒๕๖๕
ในวันที่ ๑๒-๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม โดย นายธีระเดช บัวล้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี พร้อมกับคณะครูได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม โดยการ กวาดบริเวณวัดโคกตับเป็ดซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าอาวาสสัดโคกตับเป็ด และในการทำจิตอาสาในครั้งนี้ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ อีกด้วย
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2565,20:07   อ่าน 314 ครั้ง