ภาพกิจกรรม
การนิเทศติดตามและประเมินผลการเตรียมความพร้อม ในการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ นายธีระเดช บัวล้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี พร้อมคณะครูเข้ารับการนิเทศติดตามและประเมินผลการเตรียมความพร้อม ในการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ณ ห้องประชุมมหาราชสยาม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2565,16:48   อ่าน 383 ครั้ง