ข่าวประชาสัมพันธ์
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 65
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 65
คำกล่าวเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 65
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในวันมอบตัว นักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 65
ประกาศผลการเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 65
ประกาศผลการสรรหากรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 65
การสรรหาเเละการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 64
การสรรหาเเละการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 64
การสรรหาเเละการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 64
การสรรหาเเละการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการปิดโรงเรียนตั้งเเต่วันที่ 24 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 64
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 64
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ นักการภารโรงและพนักงานขับรถ
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 64
การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 64
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 64