นายธีระเดช บัวล้อม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ไม่พบข้อมูล
เปิดเว็บไซต์ 10/04/2020
ปรับปรุง 27/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 227017
Page Views 279816
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ Kururatrangsarit School สพม. 8 จอมบึง จอมบึง 032-261-500, Fax 032-261-391
2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี ดอนคลัง ดำเนินสะดวก 032-267249
3 โรงเรียนเนกขัมวิทยา แพงพวย ดำเนินสะดวก 032-720380
4 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ หน้าเมือง เมืองราชบุรี 032-337039