ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในวันครู ประจำปี 2565
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสกาวเดือน สำเนียง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 2565,12:35  อ่าน 11 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน ประจำปีพ.ศ. 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสกาวเดือน สำเนียง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2563,13:35  อ่าน 192 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง แข่งขันเล่านิทาน Story Telling ม.1-3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสกาวเดือน สำเนียง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2563,11:21  อ่าน 274 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันเล่านิทาน Story Telling ม.4-6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสกาวเดือน สำเนียง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2563,11:20  อ่าน 268 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมได้รับรางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศ อันดับ2 การแข่งขันต่อคำศัพทืภาษาอังกฤษ Crossword ม.4-6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสกาวเดือน สำเนียง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2563,11:18  อ่าน 279 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสกาวเดือน สำเนียง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2563,11:17  อ่าน 222 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสกาวเดือน สำเนียง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2563,11:16  อ่าน 266 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบอย่างครูดีเด่น จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสกาวเดือน สำเนียง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2563,11:15  อ่าน 395 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วม Silapakorn English Excellenec Day โครงการปิ่นมาลาครั้งที่3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสกาวเดือน สำเนียง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2563,11:13  อ่าน 214 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้ โครงการปิ่นมาลาครั้งที่3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสกาวเดือน สำเนียง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2563,11:12  อ่าน 249 ครั้ง
รายละเอียด..