ผลงานครู
ชื่อผลงาน : Young Teacher Awards 2022
ชื่ออาจารย์ : นายชาคริต อ้ายบาง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 2566,14:34  อ่าน 57 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565
ชื่ออาจารย์ : นายชาคริต อ้ายบาง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 2566,14:33  อ่าน 51 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564
ชื่ออาจารย์ : นายชาคริต อ้ายบาง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 2566,14:33  อ่าน 49 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นายชาคริต อ้ายบาง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 2566,14:33  อ่าน 43 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมกีฬามินิบริดจ์ดีเด่น ภาค 2 ประจำปี 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฐิตาพร ตันเจริญรัตน์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 2563,13:30  อ่าน 647 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Young Teacher Awards 2019
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฐิตาพร ตันเจริญรัตน์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 2563,13:22  อ่าน 588 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฐิตาพร ตันเจริญรัตน์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 2563,12:27  อ่าน 474 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฐิตาพร ตันเจริญรัตน์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 2563,12:17  อ่าน 448 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฐิตาพร ตันเจริญรัตน์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 2563,12:14  อ่าน 478 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีในดวงใจ ประจำปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฐิตาพร ตันเจริญรัตน์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 2563,11:31  อ่าน 607 ครั้ง
รายละเอียด..